Odyssee dell arte

In en verkoop aardewerk

Odyssee-dell-arte houdt zich bezig met de in- en verkoop van aardewerk. Dat is niet zomaar, want in Nederland is de kunst van het pottenbakken tot grote bloei gekomen. In “Denkend aan Holland” dichtte Hendrik Marsman over “breede rivieren” die door “oneindig laagland gaan”. De bodem van dat laagland bestaat uit klei en dat legde de basis voor de Nederlandse pottenbakkers- en plateelindustrie.

Dat begon al in de 18deeeuw. Begin 20steeeuw telde Nederland honderden pottenbakkersbedrijfjes verspreid over de kleigebieden. Daar is vrijwel niets meer van over. Veel verdween als gevolg van de crisis (rond 1930) en vanaf 1960 raakte het aardewerk langzaam uit de mode. De komst van goedkope kunststoffen in de Nederlandse huishoudens was vervolgens de genadeklap. Wat we nog wel hebben is het historisch erfgoed dat dit opleverde, ofschoon er nog steeds veel verdwijnt door onvoorzichtigheid.

Na 1900 werd veel aandacht besteed aan ontwerp, decor en glazuur binnen de pottenbakkersindustrie. Ook kon door goedkoper produceren en schaalvergroting een steeds breder publiek worden aangesproken. In de periode tussen 1900 en circa 1970 hebben tal van (nu gerenommeerde) kunstenaars bijgedragen aan het maken van gebruiks- en sieraardewerk.

Op deze site worden producten van de Nederlandse en Duitse aardewerkindustrie te koop aangeboden. Waar mogelijk zijn deze producten voorzien van informatie over de fabriek waar het aardewerk is vervaardigd en de kunstenaars die daarbij een rol hebben gespeeld. Als U belangstelling heeft voor aardewerk, kan de site nuttige informatie opleveren. Citeren uit de tekst is vrij. Wel bent u verplicht te vermelden waar het copyright berust (©Wiert Wiertsema) en de naam van de site.


Hendrik Marsman (1899-1940)
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.