Odyssee dell arte

In en verkoop aardewerk

IF
IF
 IF
IF
Artikelnummer:003002 bestellen
Prijs op aanvraag

Dit kruikje heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de Rooms Katholieke kerk. Het diende voor het bewaren van het wijwater, het door de priester tijdens de eucharistieviering gewijde water. Dit water werd gebruikt bij een aantal religieuze handelingen. Het symboliseerde de hernieuwing van de doop. De priester vervoerde het wijwater in dit kruikje als hij op ziekenbezoek ging of bij het inwijden van auto’s, woningen en gebouwen.

De wegen die het aardewerk gaat zijn soms ondoorgrondelijk. Ik heb het kruikje namelijk gekocht op de rommelmarkt. Pas later ontdekte ik wat het was. Je hoeft niet religieus te zijn om Bach mooi te vinden. Dat geldt ook voor dit kannetje. Het is gemaakt in de bekende colorietstijl die Ravelli beoefende. Dit kruikje is waarschijnlijk in opdracht gemaakt. Hoeveel er zijn geproduceerd is onduidelijk. Veel zullen het er niet zijn, gelet op hun functie.

Het kruikje zelf staat vol symboliek. Overheersend is de paarskaars die wordt aangestoken tijdens de paaswake in de paasnacht. Daarna brandt de kaars bij de doop en begrafenissen. In de paasnacht worden de gelovigen ook met wijwater besprenkeld. De kaars straalt het licht uit van de verwachting. Naast de paarskaars staat een miskelk met daarboven een hostie.

Het design van het kruikje is typisch Ravelli. Zij het dat Ravelli zich bij het ontwerpen van de kruik enigszins heeft ingehouden. Geen tuiten in de vorm van een snavel of een bijzonder vormgegeven handvat. Toch was het voor zijn tijd supermodern. Het mat donkerbruine glazuur zien we terug op veel van Ravelli’s andere ontwerpen. De opbouw van de afbeelding, de kleurstelling, het coloriet en de losse wijze waarop de kleuren zijn aangebracht, verraden Ravelli’s handschrift. Want zijn naam staat niet op het item. Onderop de kruik staat wel het nummer 424. Ravelli catalogiseerde zijn producten middels een in de klei ingedrukt of ingekrast nummer. Dit geldt ook voor de producten die hij in opdracht maakte en die niet werden gesigneerd, zoals deze kruik. Op de Ravelli website van Ruud Grul (http://www.grul.nl/) is het nummer 424 nog leeg gebleven. Die leemte kan nu worden opgevuld.

De kruik verkeert in uitstekende staat. Aan wat oppervlakkige krasjes is te zien dat de kruik in gebruik is geweest. Aan de binnenzijde heeft het wijwater de nodige kalksporen achter gelaten. De hoogte van de kruik is (inclusief dop) 23 centimeter. De inhoud is 0,6 liter.

 

Meer weten  over Ravelli? Klik hier